Εργασιακή Ηθική

 • Πάντα να κάνεις το μέλλον σου μεγαλύτερο από το παρελθόν σου.
 • Πάντα να μαθαίνεις περισσότερα από τις εμπειρίες σου παρά να μαζεύεις πολλές εμπειρίες.
 • Πάντα η συνεισφορά σου να είναι μεγαλύτερη από την αμοιβή σου.
 • Πάντα η παράσταση που δίνεις και η απόδοση που έχεις να είναι μεγαλύτερη από το χειροκρότημα που παίρνεις.
 • Πάντα η ευγνωμοσύνη που νοιώθεις να είναι μεγαλύτερη από την αίσθηση επιτυχίας σου
 • Πάντα να γιορτάζεις περισσότερο τη χαρά σου από την προσπάθεια που έκανες για να καταφέρεις κάτι.
 • Πάντα η συνεργατικότητα σου να είναι μεγαλύτερη από το στάτους σου.
 • Πάντα η αυτοπεποίθηση σου να είναι μεγαλύτερη από την άνεση σου
 • Πάντα κάνε τον σκοπό σου μεγαλύτερο από τα χρήματα σου

 

 • Always Make Your Future Bigger Than Your Past !!!
 • Always Make Your Learning Greater Than Your Experience !!!
 • Always Make Your Contribution Bigger Than Your Reward !!!
 • Always Make Your Performance Greater Than Your Applause !!!
 • Always Make Your Gratitude Greater Than Your Success !!!
 • Always Make Your Enjoyment Greater Than Your Effort !!!
 • Always Make Your Cooperation Greater Than Your Status !!!
 • Always Make Your Confidence Greater Than Your Comfort !!!
 • Always Make Your Purpose Greater Than Your Money !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *