Δύο Συμπτώματα Φώτισης

“Σύμφωνα με την Βεντάντα, υπάρχουν μόνο δύο συμπτώματα φώτισης, μόνον δύο ενδείξεις ότι γίνεται μια εσωτερική μεταμόρφωση προς μια υψηλότερη συνειδητότητα.

  1. Το πρώτο σύμπτωμα είναι ότι σταματάς να ανησυχείς. Δεν ενοχλείσαι πια από διάφορα πράγματα (που σε ενοχλούσαν παλιά). Γίνεσαι αμέριμνος και γεμάτος χαρά.
  2. Το δεύτερο σύμπτωμα είναι ότι συναντάς όλο και περισσότερες συμπτώσεις γεμάτες νόημα στη ζωή σου, όλο και περισσότερες συγχρονικότητες. Και αυτό επιταχύνει μέχρι του σημείου που στην πραγματικότητα βιώνεις το θαυμαστό.

Από το βιβλίο του Ντίπακ Τσόπρα, Άμεση Εκπλήρωση.

“According to Vedanta, there are only two symptoms of enlightenment, just two indications that a transformation is taking place within you toward a higher consciousness.

  1. The first symptom is that you stop worrying. Things don’t bother you anymore. You become light-hearted and full of joy.
  2. The second symptom is that you encounter more and more meaningful coincidences in your life, more and more synchronicities. And this accelerates to the point where you actually experience the miraculous. (quoted by Carol Lynn Pearson in Consider the Butterfly)”

― Deepak Chopra, Synchrodestiny: Harnessing the infinite power of coincidence to create miracles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *