Επιμένω Σ’ Έναν Άλλο Κόσμο

Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.

Τον έχω τόσο ονειρευτεί, τόσο πολύ έχω σεργιανήσει μέσα του,

που είν’ αδύνατον να μην υπάρχει

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *