Επένδυσε στην Ελευθερία

Επένδυσε στην Ελευθερία

Είτε το γνωρίζεις (είτε όχι), 

Είτε το καταλαβαίνεις (είτε όχι), 

Είτε το πιστεύεις (είτε όχι),

Είσαι Επενδυτής!

Το τι θα πάρεις από τη ζωή εξαρτάται από το τι θα επενδύσεις.

Κατά τον Επίκτητο, «η ελευθερία, δεν είναι ούτε νομικό καθεστώς ούτε η δυνατότητα να κυκλοφορούμε ελεύθεροι. Είναι ο πνευματικός προσανατολισμός των ανθρώπων που έχουν ανοσία στην αναστάτωση και την απογοήτευση, επειδή οι επιθυμίες και οι αποφάσεις τους εξαρτώνται από τους ίδιους και δεν αφορούν τίποτα απ’ όσα δεν μπορούν να αποκτήσουν από μόνοι τους».

Ελεύθερος είναι αυτός που δεν ποθεί ό,τι δεν είναι δικό του. «O,τι δεν εξαρτάται από σένα, όταν θέλεις να το αποκτήσεις ή να το διατηρήσεις, είναι κάτι ξένο. Αν θαυμάσεις κι αν ποθήσεις κάτι από όσα δεν είναι δικά σου και που εξαρτώνται από άλλους και είναι θνητά, παραδίνεσαι στη δουλεία και υποκύπτεις στον ζυγό».

Ελευθερία είναι η αστείρευτη εσωτερική μας δύναμη. «Ο Θεός μας έδωσε αυτή τη δύναμη ανεμπόδιστη, χωρίς εξαναγκασμό και όρια, και φρόντισε ώστε να εξαρτάται όλη από εμάς και δεν κράτησε για τον εαυτό του κάποια δύναμη προκειμένου να μας εμποδίζει ή να μας αναχαιτίζει». Όσο μεγαλύτερη η εσωτερική μας δύναμη, τόσο λιγότερο πράγματα που θεωρούμε καλό να υλοποιήσουμε σ’ αυτή τη ζωή εξαρτώνται από άλλους και τόσο περισσότερο εξαρτώνται από εμας.

Η εμβάθυνση στην γνώση των άρθρων στα οποία οδηγούν οι πιο κάτω σύνδεσμοι, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την εσωτερική μας δύναμη και να βοηθήσει στην υλοποίηση μιας ζωής ελευθερίας στην υγεία, στα χρηματοοικονομικά και στις σχέσεις:

1 Θέλω να Πάρω την Υγεία μου στα Χέρια μου Χρησιμοποιώντας Μέσα τα Οποία Αυξάνουν τα Επίπεδα Υγείας μου

2 Θέλω να Απελευθερωθώ Από την Οικονομική Σκλαβιά του Σήμερα – Θέλω να Είμαι Οικονομικά Ελεύθερος

3 Θέλω να Είμαι Ελεύθερος από την Χειραγώγηση και τα Παχνίδια των Σχέσεων Έτσι Ώστε να Μπορώ να Δημιουργώ Ουσιαστικές Σχέσεις Ποιότητας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *