Οικονομικός Θερμοστάτης

Αν ο οικονομικός σου θερμοστάτης δεν είναι σεταρισμένος στην επιτυχία, τίποτα από όσα γνωρίζεις, τίποτα από όσα θα μάθεις και τίποτα απ’ αυτά που κάνεις δεν θα παίζει ιδιαίτερη σημασία.

If your “financial thermostat” is not “set” for success, nothing you learn, nothing you know, and nothing you do will make much of a difference.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *