Η Κατάρρευση της Κοινωνίας Αυτής Είναι Αναπόφευκτη!

Η απόλυτη τυραννία σε μια κοινωνία συμβαίνει όταν υπάρχει έλεγχος ψυχολογικής χειραγώγησης της ατομικής συνείδησης σε έναν τέτοιο βαθμό που τα άτομα της κοινωνίας δεν αντιλαμβάνονται καν ότι βρίσκονται σε φυλακή. Όσοι ζουν σε μια τέτοια κοινωνία απόλυτης τυραννίας δεν μπορούν με τίποτα να αντιληφθούν ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα πέρα από εκείνην στην οποία νομίζουν ότι βρίσκονται.

Οι άνθρωποι της σημερινής κοινωνίας ελέγχονται από τους σημερινούς ιδιοκτήτες της γης με έναν τέτοιο τρόπο, παρόμοιο με αυτόν που ελέγχονται και τα πρόβατα. Να γνωρίζετε ότι κατάρρευση της κοινωνίας αυτής είναι αναπόφευκτη. (Από τους Κομιστές της Αυγής)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *