Να Αποφεύγεις Εχθρικό και Τυραννικό Δανειστή… – Πλούταρχος

«Φεύγε πολέμιον και τύραννον δανειστήν, ου γην αιτούντα και ύδωρ ως ο Μήδος, αλλά της ελευθερίας απτόμενον και προσγράφοντα την επιτιμίαν.»

Να αποφεύγεις εχθρικό και τυραννικό δανειστή, ο οποίος δε ζητάει απλά γην και ύδωρ όπως οι Μήδοι, αλλά βάζει χέρι στην ελευθερία σου και προσημειώνει τα πολιτικά σου και περιουσιακά σου δικαιώματα.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ- ΗΘΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *