Μόνον Όσοι Βλέπουν το Αόρατο Μπορούν να Κάνουν το Αδύνατο

Μόνον Όσοι Βλέπουν το Αόρατο Μπορούν να Κάνουν το Αδύνατο

Only he who can see the invisible can do the impossible!!! Frank Gaines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *