Σχέδιο Δυνάμεων του Φωτός για τις επόμενες 7ετίες

1η 7ετία (2013-2020): Καθορισμός τι ακριβώς είναι η πνευματική κοινωνία και δημιουργία πνευματικών δομών

2η 7ετία (2020-2027): Σύγκρουση των καινούργιων πνευματικών δομών με τις κατεστημένες

3η 7ετία (2027-2034): Δημιουργικότητα και κτίσιμο της νέας πνευματικής κοινωνίας

4η 7ετία (2034-2041): Καθιέρωση της νέας πνευματικής κοινωνίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *