Όταν αποτυγχάνεις να σχεδιάσεις είναι το ίδιο με το να σχεδιάζεις να αποτύχεις!

Όταν αποτυγχάνεις να σχεδιάσεις, είναι το ίδιο με το να σχεδιάζεις να αποτύχεις. Ένα σχέδιο είναι όχι μόνο ένας χάρτης μιας διαδρομής, αλλά μια λίστα πραγμάτων τα οποία πρέπει να γίνουν με μια ορισμένη σειρά. Δεν μπορείς να εκτελέσεις ένα σχέδιο, μπορείς μόνο να κάνεις τα βήματα τα οποία αυτό απαιτεί. Αυτό που στην πραγματικότητα χρειάζεται να κάνεις είναι να προσδιορίσεις και να εκτελέσεις το πρώτο βήμα – και αυτό βέβαια να συνεχίζεις να κάνεις κάθε μέρα…

Failing to Plan is Planning to Fail. A plan is not only a road map, but a checklist of things that must be done in their proper order. You can’t do a plan, you can only do the action steps it requires. What you actually need to do is just define and do the first step.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *