Η Κρίση Είναι η Μεγαλύτερη Ευλογία

Η κρίση είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους και στις χώρες, επειδή η κρίση φέρνει την πρόοδο.

Είναι μέσα στην κρίση που γεννιέται η εφευρετικότητα, οι ανακαλύψεις και οι μεγάλες στρατηγικές λύσεις.

Εκείνος που υπερβαίνει την κρίση υπερβαίνει τον εαυτό του!

Αϊνσταιν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *