Το να Βρεθούμε Είναι η Αρχή…

Το να βρεθούμε είναι η αρχή. Το να μένουμε μαζί είναι πρόοδος. Το να συνεργαζόμαστε είναι επιτυχία !!!

Coming together is a beginning; Keeping together is progress; Working together is success !!!

Henry Ford

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *