Ένα νέο Εμείς – Οικοκοινότητες και Οικολογικά Χωριά στην Ευρώπη

Ένα μικρό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ “Α new We” για τις οικοκοινότητες και τα οικολογικά χωριά στην Ευρώπη.

“Υπάρχει ένα κίνημα στον κόσμο, ένα κίνημα το οποίο η πλειοψηφία των ανθρώπων, ακόμα αγνοεί. Υπάρχουν άνθρωποι που ενεργούν στη βάση μιας συνειδητοποίησης πως ήρθε η στιγμή να δημιουργηθούν νέα πλήρη μοντέλα κοινού βίου, κοινωνικά μοντέλα για τη δημιουργία και την αειφορία υψηλής ποιότητας ζωής. Χιλιάδες οικοχωριά και συνειδητές οικοκοινότητες έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως και οι οργανωτικές τους δομές είναι τόσο διαφορετικές όσο και οι άνθρωποι που τις ίδρυσαν”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *